Inženýrská činnost

Stavební dozor
Technický dozor stavebníka
Stavebně technická posouzení
Zajištění územního řízení
Zajištění stavebního povolení
Realizace kolaudačních řízení
Zajištění projektové dokumentace staveb
Konzultační a poradenská činnost v oboru pozemní stavby
Výběrová řízení na dodavatele staveb
Výběr, nákup a rekonstrukce nemovitostí pro klienty


Stavební dozor -  je odborná a kontrolní činnost, která zajišťuje pro stavebníka dohled nad prováděnými stavebními pracemi prováděnými stavebníkem svépomocí. Zpet

Technický dozor stavebníka -  je odborná a kontrolní činnost, která zajišťuje pro stavebníka dohled nad prováděnými stavebními pracemi prováděnými odbornými dodavateli stavebních prací. Zpet

Stavebně technická posouzení -  projektů a  stavebních řešení s vazbou na kvalitu a cenu díla. Zpet

Zajištění územního řízení - komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka a zajištěním územního řízení na nové nebo rekonstruované stavební objekty. Zpet

Zajištění stavebního povolení - komplexní služby spojené se zastupováním stavebníka a zajištěním stavebního povolení na nové nebo rekonstruované stavební objekty. Zpet

Realizace kolaudačních řízení - komplexní služba spojená s realizací kolaudačních řízení, rekolaudací, dodatečných kolaudací apod. dle požadavků správních orgánů. Zpet

Zajištění projektové dokumentace staveb - zajištění komplexních projektových dokumentací pro územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace a dokumentace rekonstrukcí. Zpet

Konzultační a poradenská činnost v oboru pozemní stavby - seznámení klienta s řešením problémů spojenými s realizací výstavby stavebních objektů. Zpet

Výběrová řízení na dodavatele staveb - zajištění výběrových řízení na dodavatele staveb projektů realizovaných naší kanceláří a  dodaných projektů klienty. Zpet

Výběr, nákup a rekonstrukce nemovitostí pro klienty Zpet