O mně

Jsem autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, mostní stavby a inženýrské konstrukce. Zkušenosti, které jsem získal při realizaci staveb v hodnotě až několika miliard Kč, plně využiji při řešení technických, konstrukčních a organizačních problémů při přípravě a realizaci Vaší stavby, koupi bytu, zpracování projektové dokumentace - reference

ČKAIT databáse EXPERT http://www.ckait.cz/expert/form/0011323

Zajistím pro Vás tyto služby

 

Doklady

Autorizace Pozemní stavby Autorizace Mosty a inženýrské konstrukce
Certifikát Projektový manažer Diplom Vysoká škola